การศึกษาปฐมวัย

สมุดเยี่ยม

เวบไซด์โรงเรียนเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม

เวบไซด์ที่น่าสนใจ

Social


ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บายศรีวิถีชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อเรื่อง                      การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บายศรีวิถีชุมชน                                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2556 17:15 โดย หนองแวง หนองบัวแดง
 • ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (นายมนตรี ภิรมย์ชม) ชื่อเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา  นายมนตรี  ภ ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2556 23:49 โดย เอนก งอกศิลป์
 • กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนชุมชนบบ้านหนองแวง กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 21:05 โดย เอนก งอกศิลป์
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(ครูจุมพล ตาปราบ)
  ส่ง 23 ก.พ. 2556 05:17 โดย หนองแวง หนองบัวแดง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(นายวินิช จิณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน) รายงานผลการพัฒนาระบบงานห้องสมุด  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1
  ส่ง 3 ก.พ. 2556 20:44 โดย หนองแวง หนองบัวแดง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมวันเด็ก 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 21:00 โดย เอนก งอกศิลป์
 • ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2555 การประมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 20:54 โดย เอนก งอกศิลป์
 • การจัดกิจกรรมเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 20:02 โดย เอนก งอกศิลป์
 • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
  ส่ง 5 ก.ค. 2555 07:55 โดย หนองแวง หนองบัวแดง
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  ส่ง 5 ก.ค. 2555 00:13 โดย หนองแวง หนองบัวแดง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อการเรียนรู้


 • ส่ง 5 ก.ค. 2555 00:20 โดย หนองแวง หนองบัวแดง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา